CAMPUS DE LES ARTS

El Campus de les Arts és una plataforma que agrupa, des de principis de 2019 i sota la coordinació de la Universitat de Barcelona, els dinou centres d’educació artística universitària o superior de Catalunya. Aquests centres sumen actualment uns 8000 estudiants i ofereixen graus i postgraus en les disciplines de belles arts, disseny, música, teatre, dansa, cinema i conservació i restauració.

El Campus de les Arts pretén compartir nous recursos i desenvolupar noves activitats conjuntes entre els centres per tal de fer front a alguns dels principals reptes que té plantejats el sistema d’ensenyament artístic superior a Catalunya. En particular i des de una aproximació de complementarietat i interdisciplinarietat, es proposa aconseguir un augment significatiu del tercer cicle i la recerca artística, des d’una clara perspectiva de transferència de coneixement, i l’extensió i especialització de la formació del professorat dels ensenyaments artístics.

El Campus de les Arts té previst disposar de 6800 m2 a l’antic recinte fabril de Can Ricart, ubicat al mig del pol cultural del Districte 22@ de Barcelona, per al desenvolupament d’aquests projectes. Mentrestant, el Campus de les Arts organitza trobades i comissions de treball entre els seus membres i seminaris i congressos oberts a la comunitat acadèmica i professional per avançar en el disseny de les seves propostes i en la realització de les activitats previstes. En aquest sentit destaquen el document sobre recerca artística elaborat al 2020 i el Congrés “INDISCIPLINES”, sobre la recerca en la pràctica artística, que va tenir lloc al novembre de 2019.

Per a més informació, consulteu aquesta pàgina web o contacteu-nos a: info@campusdelesarts.org

Ponència de Paula Bruna, "El plantoceno", al congrés INDISCIPLINES, organitzat pel Campus de les Arts, novembre 2019