Campus de les Arts

El Campus de les Arts és un projecte que reuneix els centres d'educació superior artística a Catalunya. 

 

Com a plataforma de debat i coneixement actiu des 2018, el Campus de les Arts es dedica a objectius compartits en relació amb les titulacions superiors (Màster i doctorat), la investigació acadèmica i la formació pedagògica, a més dels recursos humans, materials i econòmics relacionats amb aquests temes.

Presentació de Paula Bruna al congrés Indisciplines, novembre 2019

El Campus de les Arts està projectat per a una ubicació futura en el recinte de Can Ricart, al barri del Poble Nou de Barcelona.

 

Campus de les Arts va organitzar per a la tardor de 2019 les jornades INDISCIPLINES. Congrés sobre la Investigació en la Pràctica de les Artes. També ha organitzat trobades d'investigadors procedents dels centres participants en el projecte.

 

Actualment el Campus de les Arts està participat per dinou centres d'educació superior, que en total sumen fins a 8000 estudiants.

 

info@campusdelesarts.org

Imagen_5_Presentación.jpg