ACTIVITAT

L’activitat ordinària del Campus de les Arts serà de caràcter científic i docent. Es desenvoluparà a partir dels projectes de recerca, de la formació de tercer cicle interdisciplinària, de la formació continua i permanent del professorat dels ensenyaments artístics, i dels factors de transferència a professionals, equipaments i empreses. Destacaran els aspectes de caràcter institucional, oferint suport i recursos als centres per a la seva internacionalització i la seva interlocució amb les administracions i la resta dels sectors culturals.

Actualment, i fins disposar dels espais i recursos propis previstos a Can Ricart, l’activitat del Campus de les Arts es centra en trobades i comissions de treball entre els centres per delimitar i concretar el conjunt de les propostes i en seminaris i congressos oberts a la comunitat acadèmica i als professionals de les arts.

Trobada Investigadors grup 5-2019.jpg

Trobada de Investigadors, Campus de les Arts, 3 maig 2019