CAN RICART

El Campus de les Arts té previst rehabilitar 6800 m2 del recinte de Can Ricart al barri de Poblenou de Barcelona, per al desenvolupament de les seves activitats de recerca, formació, transferència de coneixement i acció institucional.  

Can Ricart és un recinte fabril construït al 1853, destinat en el seu dia a la fabricació d’estampats, que al 2008 va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generaliltat de Catalunya. Al 2015 l’Ajuntament de Barcelona, propietari de totes les finques qualificades d’equipament del recinte, va cedir a la Universitat de Barcelona l’ús de la nau industrial principal i d’alguns edificis annexes del recinte per 50 anys.

Una altra característica important de Can Ricart és el seu emplaçament al bell mig del pol cultural del districte 22@, anomenat Pere IV-milla creativa, i en particular a tocar de tres de les fàbriques de creació més importants de la ciutat: Hangar, en el mateix recinte i  a un km escàs, La Escocesa i la Sala Beckett. A una distància també molt curta estan situats equipaments culturals de primer ordre com el Museu del Disseny, el Teatre Nacional de Catalunya o l’Auditori que, entre d’altres activitats musicals, acull l’ESMUC. Aquest emplaçament possibilita al Campus de les Arts  inserir-se fàcilment en l’ecosistema cultural de Barcelona en totes les seves vessants (creació, producció, difusió...).

Screen Shot 2021-09-24 at 19.29.49.png

Imatge projectada de la seu futur de Campus de les Arts a Can Ricart

Una primera proposta de distribució dels espais contempla aules, tallers i laboratoris de recerca i creació de diferents formats, despatxos, sales d’equipament tècnic (Media i Fab Labs entre d’altres) i espais d’exposició a més d’oficines i sales de reunions.

En l’avantprojecte detallat que acompanya el Pla Especial Integral per a la regulació de l’equipament Campus de les Arts a Can Ricart, aprovat definitivament per l’Ajuntament de Barcelona al març de 2019, així com al document Resum, figuren les propostes d’intervenció arquitectònica i el programa funcional previstos per a la rehabilitació de l’edifici.

 

  • Pla Especial Integral per a la regulació de l’equipament Campus de les Arts a Can Ricart

  • Resum del pla Can Ricart