COMISSIONS DE TREBALL

El Campus de les Arts organitza comissions de treball, on hi participen representants de tots els centres que s’hi vulguin incorporar, per tal d’aprofundir i consensuar una posició conjunta en els temes de continguts o disseny del projecte en els que es decideixi avançar.

Durant el curs 2019-20 es va posar en marxa la comissió de recerca amb l’objectiu inicial d’acordar el que representa per al Campus la recerca artística, el que va portar a l’elaboració i posterior validació del document “La recerca artística”.

Pel curs 2020-21, el pla de treball ha contemplat el funcionament de tres comissions de treball:

  • Comissió de recerca: un cop assolida la redacció del document “La recerca artística” i després de l’experiència de la 1era Trobada d’investigadors i del Congrés INDISCIPLINES, aquesta comissió es proposa aconseguir l’articulació d’equips de recerca interdisciplinària al voltant de projectes que comparteixin diversos centres. Equips de recerca viables tant a nivell teòric com pràctic que puguin iniciar el més aviat possible la primera activitat de recerca del Campus.

  • Comissió de formació del professorat: aquesta comissió té per objectiu debatre a fons sobre la formació del professorat artístic i establir quin hauria de ser l’abast de l’actuació del Campus al respecte (demanda interna i oferta externa per nivells i branques de l’educació, tipologies i metodologies de formació...). La comissió incorpora, a més dels representants dels centres, persones vinculades a la Facultat d’Educació i al IDP-ICE. La seva tasca quedarà recollida en un document que sintetitzi aquest debat i les conclusions que se’n derivin.

  • Comissió d’ensenyament online: aquesta comissió és un espai de reflexió i valoració conjunta del què està representant l’experiència compartida provocada per la situació excepcional de pandèmia que ha obligat a tots els centres (excepte els especialitzats en l’ensenyament a distància) a reconvertir el seu ensenyament presencial en ensenyament a distància i digital. Una reconversió, en un temps molt breu, que ha representat un canvi molt gran i ha suposat un esforç enorme tant teòric com pràctic i material per a tots els ensenyaments i que ha calgut anar avaluant sobre la marxa.