CONVOCATÒRIA

Format de Ponències i Sessions

Les ponències i propostes de intervenció tenen l’opció d’utilitzar el format d’una ponència tradicional, o bé articular-se a través de la forma pròpia corresponent a la seva pràctica creativa. Aquesta última opció podria resultar en una intervenció performativa, narrativa, escenogràfica, expositiva, col·lectiva, qualitativa o amb alteracions espai-temps, entre altres.

Totes les ponències i propostes es presentaran en sessions de 3-4 intervencions amb un màxim de 20 minuts per a cada intervenció. Es poden presentar per individus o bé per grups i col·lectius.

S’acceptaran propostes en català, castellà i anglès.

Juntament amb les ponències presencials, s’inclou una convocatòria de pòsters.

El congrés es complementarà amb la presència de ponents destacats (keynote) convidats expressament per l’organització.

A la tarda del 29 de novembre, i com a programa no inclòs en aquesta convocatòria, es presentaran a l’Escola Superior de Música una selecció programada de propostes de recerca basada en la pràctica, escollides específicament d’entre els centres participants a Campus de les Arts.

Presentació de propostes

Totes les propostes es revisaran pel sistema double-blind, i el comitè científic farà la selecció final. La data límit per la recepció de propostes és el 15 de juliol 2019. Es comunicarà la decisió del comitè científic entre l’1 i 15 d’agost 2019.

Totes les propostes de papers, presentacions i pòsters es presentaran amb abstractes, en un dels idiomes del congrés (anglès, castellà, català).

Només es pot participar al congrés amb una única presentació per persona, sigui ponència o pòster. Es farà excepcions únicament en cas d’una participació de col·laboració amb un altre participant.

La convocatòria s’obre a la interpretació lliure del format i caràcter de la presentació oral concebuda per un congrés acadèmic, per tal de facilitar la participació de presentacions que mostren la recerca artística des de la pràctica.

1.- Presentacions de papers amb format de ponències orals estàndards 

a- Els enviaments han de tenir format de document Microsoft Word (.doc, .docx).

b- Cal enviar dos documents:

i- Un abstracte de 500 paraules on consta el nom i afiliació de l’autor/a, amb paraules clau, més una bibliografia d’un màxim de 30 citacions, i una nota biogràfica de l’autor/a de no més de 100 paraules.

A l’abstracte s’hauria d’identificar quines de les 8 dimensions fa referència el paper.

ii- Una còpia del document anterior sense el nom ni afiliació de l’autor/a ni nota biogràfica.

 

2.- Presentacions no convencionals que visualitzen o ensenyen la pràctica de recerca artística a través del mateix format

a- Aquesta categoria de presentació hauria d’incloure una reflexió oral, en qualsevol moment de la presentació, per a complementar el contingut.

b- Els enviaments han de tenir format de document Microsoft Word (.doc, .docx). 

i- Opcionalment i com a complement, es pot enviar un únic arxiu d’àudio, visual i/o audio-visual, amb imatge fixe o en moviment, que pugui donar suport a la proposta, en qualsevol format habitual.

c- Enviar tres documents textuals:

i- Un abstracte de 500 paraules on consta el nom i afiliació de l’autor/a, amb paraules clau, més una bibliografia d’un màxim de 30 citacions, i una nota biogràfica de no més de 100 paraules. 

A l’abstracte s’hauria d’identificar quines de les 8 dimensions fa referència el paper.

ii- Una còpia del document anterior sense el nom o afiliació de l’autor/a ni nota biogràfica.

iii- Una fitxa tècnica de no més d’un foli que indica totes les consideracions logístiques, tècniques i específiques, amb qualsevol consideració pressupostària, per a desenvolupar la presentació de manera adequada al marc del congrés. L’organització avaluarà la viabilitat de totes les propostes, i es reserva el dret de no seleccionar una proposta per motius tècnics, pràctics i/o pressupostaris.  

 

3.- Presentació de pòsters 

a- S’acceptaran pòsters presentats en vertical en un format DIN A1 (59,4 x 84,1 cm), com a format de referència estàndard. El pòster pot incloure text, fotografia, gràfics i altres elements visuals. 

i- Autors/es de pòsters haurien de venir al congrés amb els pòsters maquetats i impresos. S’avisaran als seleccionats del lloc i l’horari de muntatge de pòsters.

ii- Autor/es dels pòsters seleccionats haurien d’estar presents el dijous 28 o el divendres 29 de novembre per a presentar el pòster, en una sessió dedicada. Les explicacions tindran una durada de 5 minuts. 

iii- Si la proposta del pòster prefereix sortir del format indicat, s’hauria de presentar una justificació raonada i explicació tècnica juntament amb l’abstracte. 

b- Tots els enviaments han de tenir format de document Microsoft Word (.doc, .docx).

c- Cal enviar dos documents:

i- Un abstracte de 300 paraules on consta el nom i afiliació de l’autor/a del pòster, amb paraules clau, més una bibliografia d’un màxim de 20 citacions, i una nota biogràfica de l’autor/a de no més de 50 paraules.

A l’abstracte s’hauria d’identificar quines de les 8 dimensions fa referència el pòster.

ii- Una còpia del document anterior sense el nom ni afiliació de l’autor/a ni nota biogràfica.

Dates: 

Data límit d'entrega dels abstractes:  15 de juliol

Revisió double-blind i comunicació de la resolució: entre el 15 de juliol i el 15 d’agost 

 

Enviar tots els documents en resposta a la convocatòria a: 

info@campusdelesarts.org