TROBADA D'INVESTIGADORS

Al 3 de maig del 2019, el Campus de les Arts va organitzar al Parc Científic de Barcelona una trobada de persones investigadores vinculades als centres participants. La trobada pretenia identificar les línies de recerca que haurien de vertebrar l’activitat de recerca i la formació de tercer cicle, a partir de tres sessions de debat.

Més de 80 investigadors, docents i administradors acadèmics van assistir a l’acte.

La jornada va començar amb la presentació del Dr. Salvador Garcia, llavors Vicerector de Cultura, Arts i Patrimoni de la Universitat de Barcelona. Per molts assistents la jornada representava el primer presa de contacte amb el projecte del Campus de les Arts.

A continuació, la professora de l’ERAM de Girona, Judith Vidiella, va oferir una ponència sobre la diversitat i complexitat de la recerca artística, amb el títol “Potencialitats i (in)definicions dels criteris per a la recerca/artística”. El debat posterior, moderat per Dra. Dolors Tapia, degana de la Facultat de Belles Arts de la UB, versava sobre els marcs i orientacions exposades.

La segona sessió enfocava el tema de la diversitat social i cultural de Catalunya, amb una ponència de l’artista visual Pep Dardanyà, responsable d’Accio Cultural de l’Escola Massana. Després de la presentació, titulada “Recerca, pràctiques artístiques i diversitat cultural”, la professora Melissa Mercadal de l’ESMUC va moderar el debat.

L’última sessió de la tarda, sobre recursos material i humans per la recerca, va anar a càrrec del Francesc Benlliure, investigador especialista en la recerca artística, en representació de la Fundació Bosch i Gimpera-UB. Actualment està vinculat a l’UOC. Després de la ponència “Necessitats i recursos R+D+i per a la recerca artística”, s’obrí un debat, moderat per la professora Laia Blasco d’Arts-UOC.