HISTÒRIA

El Campus de les Arts va néixer com a projecte al 2018 promogut per la Universitat de Barcelona (UB) seguint una proposta del CoNCA (Consell Nacional per a la Cultura i les Arts) contemplada en el seu informe “L’educació superior en l’àmbit artístic a Catalunya. Estudi i proposta d’organització – 2018”.

Un cop definits els paràmetres bàsics del projecte (objectius, futura ubicació a Can Ricart, participació de les administracions, finançament, calendaris) i presentats a tots els dinou centres d’educació artística universitària o superior de Catalunya, a principis de 2019 va quedar constituït el Grup de Treball impulsor del Campus de les Arts a Can Ricart amb representants institucionals dels dinou centres a més del CoNCA i d’HANGAR, Centre de producció i de recerca d’arts visuals, sota la coordinació de la UB.

A més de les tasques de disseny i impuls del projecte, el Grup de Treball ha volgut endegar activitats que ja comencin a desenvolupar els objectius previstos en el projecte. D’aquestes activitats en destaquen tres:

  • 3/5/2019 - Trobada d’investigadors dels centres d’ensenyament artístic universitari o superior de Catalunya

  • 28-30/11/2019 - INDISCIPLINES “Congrés sobre la Recerca en la Pràctica de les Arts”

  • 2020 - Redacció i aprovació del document “La recerca artística

Al 2021, aquestes activitats del Campus de les Arts es canalitzen mitjançant la tasca de tres comissions de treball, constituïdes per explorar possibles projectes pilot de recerca artística interdisciplinària; elaborar un document de referència en l’àmbit de la formació del professorat artístic; i compartir les experiències d’ensenyament online durant la pandèmia i com a pràctica possible més enllà del seu impacte immediat.