CONGRÉS INDISCIPLINES

L’any 2019, la Universitat de Barcelona i l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) van assumir l’encàrrec d’organitzar conjuntament el Congrés sobre la Recerca en la Pràctica de les Arts “INDISCIPLINES”, com a primera gran activitat acadèmica del Campus de les Arts. El congrés es va celebrar del 28-30 novembre del 2019.

Les Actes del congrés es van publicar l’any 2020 i estan disponibles online.

El Campus de les Arts vol fer front especialment als reptes vinculats al tercer cicle i a la recerca. Concretament, el Campus de les Arts es proposa promoure significativament la recerca artística interdisciplinària com a factor principal de desenvolupament i innovació en l’activitat de recerca dels centres, mitjançant la creació del CIRAC-Centre Interdisciplinari de Recerca en Arts de Catalunya. Així, afavorint l’encreuament de les diferents pràctiques artístiques (arts visuals, música, teatre, dansa, cinema i creació audiovisual, disseny i moda, conservació i restauració) i la frontera amb altres àrees de coneixement, el CIRAC buscarà acollir projectes al voltant de cinc línies de recerca principals establertes pel Campus de les Arts, referides a la pràctica artística, a la metarecerca, a les materialitats artístiques, a la relació entre art i educació i a la relació entre art i comunitat.

En aquest context, el sentit del congrés INDISCIPLINES era doble. D’una banda, com indica el seu títol, es tractava de participar activament en la reflexió col·lectiva sobre el contingut concret d’una recerca artística que transcendeixi les disciplines internes i externes del seu propi àmbit i també la disciplina científica que la limita en l’expressió de la seva forma de coneixement, sense perdre de vista l’objectiu últim de reforçar la imbricació dels ensenyaments artístics en la comunitat acadèmica general, de manera que pugui servir de base teòrica per al desenvolupament de la tasca del CIRAC.

 

De l’altra, s’ha iniciat el camí de les activitats públiques del Campus de les Arts, amb una proposta compartida i útil per a tots els centres de la xarxa i alhora amb un missatge clar sobre l’ambició del projecte, tal com ho reflecteix per exemple el seu caràcter internacional.

El congrés presentava una part de ponències escollides pel comitè científic a partir d’una convocatòria internacional, i la presentació a l’ESMUC de projectes i propostes de recerca des de la pràctica, preparada a partir de les aportacions dels centres del Campus de les Arts. Les presentacions keynotes, dels convidats especials, s’encarregaven al professor Mika Elo (University of the Arts Helsinki) i la performer, poli-artista i investigadora Alexandra Murray-Leslie, fundadora de Chicks on Speeed.

El congrés INDISCIPLINES comptava amb més de 30 ponències, amb més de 150 assistents. El comitè científic, sota la presidència del professor Rubén López Cano de l’ESMUC, va dissenyar el programa i va seleccionar els continguts del congrés. La coordinació, sota la direcció del professor Jeffrey Swartz, es feia conjuntament entre els equips de la UB i la directora de l’equip de l’ESMUC, la professora Melissa Mercadal.

Al congrés es presentaven una diversitat de ponències acadèmiques formals propostes performatives, literàries i escèniques. Tots aquests aspectes van contribuir al llarg dels tres dies del congrés a assolir els objectius de debat acadèmic i de projecció pública en el marc especialment adequat de les sales d’actes més emblemàtiques de la UB i de les aules de concert i audicions de l’ESMUC.