Campus de les Arts presenta les actes del congrés Indisciplines

Campus de les Arts presenta las actas del congreso Indisciplines

Campus de les Arts presents the Proceedings of Indisciplines


29 juny 2020 / 29 junio 2020 / 29 June 2020


CAT

El Campus de les Arts presenta l’edició en línia de les actes del congrés Indisciplines, que es va celebrar del 28 al 30 novembre del 2019. La publicació, que porta per títol Indisciplines: Actes del Congrés sobre la Recerca en la Pràctica de les Arts, ha estat coordinada per Jeffrey Swartz i editada per la Universitat de Barcelona - Campus de les Arts.

Al llarg dels tres dies del congrés, estudiosos i creadors de deu països van presentar una trentena de ponències en deu sessions temàtiques. Més de 150 persones, entre acadèmics, creadors i gestors acadèmics i culturals, van assistir a les sessions que van acollir l’Edifici Històric de la UB i l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Algunes de les ponències tenien un format escènic, musical o expositiu, en línia amb la proposta del congrés d’enfocar el concepte i el sentit de la recerca des de la pràctica creativa. La publicació també inclou una presentació institucional i una introducció teòrica en els tres idiomes.

A la seva Introducció, Rubén López-Cano, president del comitè científic i professor de l’ESMUC, repassa la consolidació dels estudis i les estructures de suport per a la recerca artística en els últims anys. Segons López-Cano, “la investigació artística no limita el seu objecte d’estudi als processos creatius. Sota el seu aixopluc s’han obert discussions insòlites entorn de certs aspectes poc abordats sobre tècniques, estètiques, poètiques i les dimensions ètiques, socials i polítiques de l’art”.Exposició de peces Baschet, Universitat de Barcelona, 2017.ESP

El Campus de las Artes presenta la edición en línea de las actas del congreso “Indisciplines”, que se celebró en Barcelona del 28 al 30 de noviembre de 2019. La publicación, que lleva por título Indisciplines: Actas del Congreso sobre la investigación en la práctica de las artes, ha sido coordinada por Jeffrey Swartz y editada por la Universidad de Barcelona y el Campus de las Artes.

A lo largo de los tres días del congreso, estudiosos y creadores de unos diez países presentaron una treintena de ponencias en diez sesiones temáticas. Más de 150 personas, entre académicos, creadores y gestores académicos y culturales, asistieron a las sesiones que se desarrollaron en el Edificio Histórico de la UB y la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC).

Algunas de las ponencias tenían un formato escénico, musical o expositivo, en línea con la propuesta del congreso de enfocar el concepto y el sentido de la investigación desde la práctica creativa. La publicación también incluye una presentación institucional y una introducción teórica en los tres idiomas.

Rubén López Cano, presidente del comité científico del congreso y profesor de la ESMUC, repasa en la introducción teórica la consolidación de los estudios y las estructuras de apoyo para la investigación artística en los últimos años. Según López Cano, «la investigación artística no limita su objeto de estudio a los procesos creativos», sino que «bajo su cobijo se han abierto discusiones insólitas sobre ciertos aspectos poco abordados sobre técnicas, estéticas, poéticas y las dimensiones éticas, sociales y políticas del arte».


Exposició de peces Baschet, Universitat de Barcelona, 2017.EN

Campus de les Arts presents the online publication of the proceedings of the conference “Indisciplines”, which was held in Barcelona from 28-30 November 2019. The publication, entitled INDISCIPLINES: Proceedings of the Conference on Research in Arts Practice, has been coordinated by Jeffrey Swartz and edited by the University of Barcelona – Campus de les Arts.

During the three days of the conference, scholars and creators from some ten countries presented thirty conferences in ten sessions. More than 150 people, among academics, creators and academic and cultural managers attended the sessions, held in the Historical Building of the UB and the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Some of the sessions had a performative, musical or exhibition-like format, in line with the proposal of the conference to approach the concept and sense of research based on creative practices. The publication includes an institutional presentation and a theoretical introduction in the three languages.

In his Introduction, the president of the scientific committee and lecturer at ESMUC, Ruben López-Cano, reviews the recent period of consolidation of studies and support structures for artistic research. According to López-Cano, “artistic research does not limit its aims to the study of creative processes. Under its umbrella, novel discussions on certain undertreated subjects have taken place on techniques, aesthetics and poetics, as well as the ethical, social and political dimensions of art”.Exposició de peces Baschet, Universitat de Barcelona, 2017.

Organitza: 

Seus i Producció:

Logotip_UB.svg-3.png
Logo-png-nebre_imagelarge.png

Amb la col·laboració de:

2880px-Logotipo_de_la_Generalitat_de_Cat
Consell_Nacional_de_la_Cultura_i_de_les_

© 2020 by Val Barcelona.