Les comissions del Campus de les Arts enfoquen la formació del professorat i l’ensenyament online


L’any 2021 el Campus de les Arts ha desenvolupat una part la seva activitat mitjançant comissions de treball. Aquestes comissions han enfocat els temes de la formació del professorat i l’ensenyament online, entre altres temes.


La comissió dedicada a la formació del professorat ha estudiat la relativa manca de formació pedagògica pels professors de grau. Mancant una normativa per la preparació de personal docent dedicat a les arts i la cultura—fet que contrasta amb les exigències pel professorat de l’educació secundària—s’ha volgut plantejar les preocupacions teòriques i marcar algunes línies possibles d’actuació.


La comissió, coordinada per la professora Asun Llena de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona, i amb una participació àmplia dels centres del Campus de les Arts, ha treballat a partir de les necessitats percebudes, amb la idea d’aportar un marc de referència per preparar millor i més formalment al professorat dels ensenyaments artístics. El document final apunta la importància de preparar el professorat per la recerca artística. Altre àrea d’enfocament és la proposta d’estendre la formació artística i creativa a altres disciplines, com podrien ser l’enginyeria, l’arquitectura i els treballs socials, alhora d’emfatitzar la potència en augment de la recerca conjunta entre investigadors artístics i científics.


El document final es presentarà a la tardor del 2021. La formació del professorat artístic és una de les àrees principals pel projecte del Campus de les Arts, tal com es consta al projecte per la creació d’un centre de formació específica, l’EFPA.


La pandèmia ha representat un repte important per l’ensenyament, amb la clausura d’aules i el pas de les classes presencials a les plataformes digitals. “Hem volgut explorar la complexitat de l’ensenyament online sense quedar-nos únicament en les urgències provocades per la pandèmia”, explica Jeffrey Swartz del Campus de les Arts. “La reflexió sobre les comunitats online, o el impacte psicològic de la pèrdua de dinàmiques presencials han sigut igual d’importants que les consideracions tecnològiques”. La comissió s’ha dedicat a explorar algunes qüestions relacionades amb l’ensenyament a distància. Després de compartir experiències i solucions de caràcter urgent, s’ha obert pas a temes concrets. L’experiència de la UOC ha sigut de gran valor alhora d’entendre els plantejaments d’un centre dedicat als estudis oberts online com a pràctica habitual. En altres sessions s’ha tractat les innovacions tècniques i tecnològiques relacionades amb l’ensenyament online, les repercussions de la distància per la pràctica pedagògica i els significats i ètiques de les comunitats virtuals. Una sessió s’ha dedicat al tema del benestar d’estudiants i professors i els afectes psicològics i personals relacionats amb els rigors de la pandèmia. El sumari està disponible a l’apartat Interns.


Al web del Campus de les Arts estaran disponibles els informes i sumaris relacionats amb la tasca de les comissions.


Presentació de l'ESMUC a la comissió de treball sobre l'ensenyament online, 2021